Categories
Saras resa 2014

Teachers’ day

Den 14 februari (alla hjärtansdag) så fick jag åka till Khishimundu secondary school och vara med på ”teachers’ day” . Anna, en lärare från Danderyds gymnasium som hade bjudit in oss att delta beskrev det i sitt meddelande som en konferens eller seminarium där flera lärare från primary school samlades och pratar om svårigheter och utveckling i skolfrågor i Moshi. Ett ypperligt tillfälle att kunna prata med flera av lärarna och få information om vad de tycker och hur de ser på svårigheterna i engelskaundervisningen.

När vi kom dit så var det flera som talade och Elilika hjälpte mig att förstå konceptet av vad som sades. Men mitt i allt så ändrades hela scenen till att bli som en fest. Först fick vi alla gå och ta soppa. Soppan bestod av getinälvor! Sen kom själva huvudrätten inrullandes, eller vad Elilika beskrev som ”kronan på verket”. Två helgrillade getter! Alla var super glada och dansade och det blev en riktig fest med massor av mat. Vi var dock tvungna att åka lite tidigare och hann inte få till ett möte med rektorn, som på grund av festligheterna var väldigt upptagen. Men vi ska ses senare idag och prata om engelskastugornas utveckling och möjligheter och svårigheter för projektet.

I helgen så passade jag även på att turista med safari. Först åkte vi till Tarangire och sen till Ngorongoro . Absolut fantastiskt och jag såg nästan alla djur förutom leopard. Men elefanterna är nog det som var absolut häftigast.

Jag har även lyckats få in ett möte med Anna som beskrev svårigheterna i engelska undervisningen på den skola hon varit oss under tiden här med Danderyds gymnasium.  Läraren som undervisade i engelska var bra sa hon och de andra lärarna också. Problemet ligger i att eleverna har så dåliga engelska kunskaper när de börjar secondary school och kan inte förstå vad de andra lärarna säger i sin undervisning på grund av att det blir för avancerad nivå av engelska. Det finns även en problematik i undervisningsmetoden. Eleverna har väldigt liten egen taltid. Att forma egna meningar och föra en konversation är en del av att kunna och förstå språket. Det finns även ett problem i att man inte uppmuntrar eleverna till att prata engelska då de alltid tillrättavisas med negativ kritik.

Det jag fick höra av henne kommer säkert att synas även när jag åker runt till olika skolor, men trotts det så är det otroligt värdefullt när vi nu i veckan ska sätta oss ner och diskutera vad syftet och målet med engelskastugprna och vad vi vill att eleverna ska kunna när de avslutar kursen. Det kommer i sin tur kunna användas när vi rekryterar lärare. Tydliga riktlinjer för undervisningens bas och grunder.

Engelskastugorna fick även fantastiskt material att arbeta med av Anna från  Danderyds gymnasium som lekar, diskussions frågor och så otroligt mycket mer. Tusen tack för ert intresse i Tanzaniaprojektets verksamhet!