Categories
Saras resa 2014

Full fart framåt!

Nog har arbetet redan varit igång, men så sent som förra veckan så gjordes några förändringar för upplägget. Nu verkar det som att allt är klart och jag har nästa vecka ett packat schema för ställen att besöka och saker att förbereda och skriva.

Planen ligger framme som så att vi kommer göra tre stycken ”pilotgrupper” för att se vilka resultat de olika inriktningarna ger. Vilken effekt de har på resultaten för eleverna och om inte hur vi kan ändra strategi. Det finns ingen idé att dra igång en väldigt stor verksamhet utan att veta att konceptet fungerar i praktiken. Så vi börjar med tre olika inriktningar för att sen kunna bygga upp och utveckla det hela.

I Tanzania brister skolsystemet på så många ställen att det är svårt att veta exakt vart en ska börja förklara svårigheterna som de här barnen möter för att kunna klara av sina studier.

En del av hindret är det som vi nu fokuserar på. Att när barnen kommer upp i secondary education (13-15 år) så byts utbildningsspråket från Swahili till Engelska. Engelska har oftast enbart varit ett ämne för barnen och de ska efter bytet förstå väldigt avancerad engelska för att kunna hänga med i övriga ämnen så som kemi och matematik. Under en observation av en lektion så blir det klart för de flesta att barnen antagligen ligger flera år efter i engelska för att helt och fullt kunna förstå vad deras lärare säger.

Vissa skolor utbildar dock barnen redan i primary school (6-13 år) alla ämnen i engelska, vilket ger dessa barn, oftast, ett enormt försprång. Men dessa skolor är få och även de i många fall bristfälliga. Det i sin tur beror på lärarna och vilka krav på utbildning de har för att kunna få undervisa. Låt säga att en lärare vill undervisa primarcy school klasser, den utbildningen den behöver för detta är enbart att själv ha gått ut primary school och sen kanske fått en tre månaders snabb utbildning för att få intyg i undervisning. Det innebär alltså att en lärare som ska förbereda barnen på engelska studier av mycket avancerad nivå inte ens själv har kunskaperna till att utbilda dem i detta.

Då kommer vi till tredje inriktningen vilket är att utbilda lärarna i engelska och pedagogik. I Tanzania har de oftast tre terminer, med en månads hålrum efter varje termin. Under den månad skulle det kunna finnas utrymme för att ha två till tre veckor långa kurser för lärarna där de kan utveckla sina kunskaper i engelska språket och pedagogik. För att i slutändan kunna vara det stöd som eleverna behöver för att klara av sin skolgång.

Efter en termin kommer vi kunna göra utvärderingar för att se om konceptet fungerar och om det ger det resultat vi hoppats!