Categories
Nyheter

Vårt nya projekt: Engelskastugorna

Vi på Tanzaniaprojektet har nyligen dragit igång vårt nya projekt: Engelskastugorna.

Idag underkänns upp till 85% av tanzaniska elever i samtliga ämnen på secondary school på grund av bristande engelskakunskaper. I Tanzania sker nämligen ett skifte i undervisningsspråk mellan primary school (där undervisningen är på swahili) och secondary school (där undervisningen är på engelska). Denna omställning ger upphov till en skrämmande problematik.

Vi har valt att starta det vi kallar för Engelskastugorna där vi erbjuder barn och ungdomar utrymme att växa och utveckla de språkliga verktyg som de behöver för att fullfölja sin skolgång. Den första engelskastugan kommer att startas i Moshi, Tanzania i februari 2014.

Läs mer om engelskastugorna och hur Du kan vara med och vidga ungas framtid och visioner.

Tanzania 3047