Categories
Nyheter

Transporten har anlänt till Moshi

Innehållet från Julsäcken som anordnades inför julen 2009 och mycket annat har nu anlänt till Moshi och på plats sorterats för att skänkas till barnhem, pensionerade bärare mm. Även en hel del labbutrustning som skänktes för länge sedan från Danderyds Gymnasium kom fram med denna transport och Anael skriver såhär i ett mail som kom för några dagar sedan:

Dear my brother LinusHow are you?how is your family? to us we are fine I and my wife Witness.I would like to give my heartily thanks to you for laboratory equipment you sent to me.On behalf of the community of Mlambai Secondary school I Thanks you in advance,Thanks very very much my Brother.I receive six boxes at Agape which contain variety of Laboratory instrument.I will arrange the transport today to take them to school.and I promise to send to you pictures of student and teachers when receiving the instrument.Again I  thanks you for your kindness to me and my school my God increase  this good heart to you.and my God be with you in all time and help you in difficultiesMay you pass my and school thanks to all whom concern.ASANTE SANA SANA

Barnhemmet Tuleeni fick barnkläder och leksaker den 24:e oktober.