Categories
Nyheter

Elihaika behöver er hjälp

Skickade precis ut följande mail till alla tidigare sponsorer, men självklart söker vi nya sponsorer också! Det är svårt att få ihop 6000:-, en 100-lapp till är mycket värt!
————————
Hej alla Elihaikas sponsorer!
Då var det dags igen, men denna gång är den sista! Om Elihaika klarar sig igenom det här sista året så är hon helt klar med universitetsstudierna! Att ha slutfört universitetet är få förunnat i Tanzania. Nu är Elihaika så nära målet, vi kan inte svika henne på mållinjen.
Som vanligt så är det 1,4 miljoner Tanzaniska shilling som ska betalas för skolavgifter vilket är det som Elihaika behöver hjälp med (se sista korrespondensen nedan).
Det motsvarar i dagens kurs ungefär 5.600:- men jag hoppas vi tillsammans kan få ihop åtminstone 6.000:-. Alla bidrag hjälper till att nå detta mål! 60 personer som bidrar med 100:- eller 6 personer som bidrar med 1000:- ger samma resultat.
Så hjälp mig att sprida denna förfrågan till alla tidigare sponsorer och potentiella nya sponsorer. Som vanligt så får ni själva välja om ni vill stå med på Elihaikas sponsorsida där även kvitton och resultat publiceras. Det slutgiltiga resultatet för 2010-2011 har inte kommit än.
http://old.tanzaniaprojektet.se/I/sponsring/elihaika/

Återkom gärna så snart som möjligt med ett besked om ni vill vara med och hjälpa Elihaika med skolavgiften för det sista året och i så fall hur mycket.
Min förhoppning är att kunna skicka pengar under slutet av månaden (oktober). Det som saknas då försöker jag skramla ihop till på egen hand.

Bankgiro: 5048-6554 (om möjligt, märk överföringen/insättningen med ”Elihaika”)