Vattenprojektet i Mvuleni

Att förse en by med vatten

Linus Dunkers berättar om vattenprojektet i Mvuleni.

Hur började vattenprojektet?

Redan vid mitt första möte med Kennedy Kisanga år 2003 fick jag upp ögonen för vattenfrågor. Troligtvis väcktes intresset särskilt kring vattenfrågor då jag som barn fått ta del av min morfars arbete med vattenrening då han var vatteningenjör. Så redan innan första resan till Tanzania var jag inställd på att arbeta med någon form av vattenprojekt. Jag och Johannes Kriisa som jobbade tillsammans med projektarbetet under sista året på gymnasiet, vilket var början på vattenprojektet, hade skaffat oss ett bra kontaktnät av experter i Sverige. Johan von Garrelts, vattengeolog, var en av dessa och han kom att bli väldigt viktig för projektet. Även vår handledare, Gunnel Lindgren, kom att spela en avgörande roll i projektet.

Första resan till Tanzania och mötet med byn Mvuleni

Under första resan till Tanzania kom vi i kontakt med byn Mvuleni, även kallad New Land. Mvuleni hade stora vattenproblem och en stor del av befolkningen led av vattenburna sjukdomar. Då byn hade nästan 5000 invånare men bara ett tappställe som bara fungerade vissa tider på dygnet användes istället ofta bevattningsdiken från sockerplantagen som vattenkälla. Detta vatten är inte renat eller brukligt som dricksvatten och innehåller flera olika former av bakterier och parasiter som kan infektera den som dricker vattnet. Kolera hade sedan länge varit en vanlig dödsorsak i byn.

Borrhålen från Oxfam-projektet

Redan under början av 90-talet borrade den engelska organisationen Oxfam två borrhål, mer än 70 meter djupa, som tillgängliggjorde näst intill obegränsat med rent grundvatten. När sedan kostnaden för installation av pump och rörsystem skulle diskuteras så uppstod en konflikt i byn. Konflikten hade sitt ursprung i att vattnet bland annat skulle användas för bevattning av åkrarna inom området. Många tidigare markägare hade redan sålt sin mark eftersom den varit obruklig. Dessa, före detta markägare, vägrade nu att vara med och betala för bevattning av den mark som de sålt för ett lågt pris. De krävde att i så fall få tillbaka den mark som de en gång ägt för att kunna dra nytta av vattnet. Det var främst denna konflikt som gjorde att hela projektet avbröts och sedan dess så hade borrhålen stått oanvända.

Andra resan till Tanzania

Jag ville tillbaka till Tanzania så jag arbetade ihop pengar och ansökte om bidrag från olika organisationer. Jag kom tillslut iväg i september 2003 och kunde arbeta vidare med projektet i Tanzania. Jag hade denna gång med mig en bärbar dator, GPS och en kamera så att jag kunde åka runt och mäta avstånd och ta bilder i Mvuleni. Jag hade under hela resan regelbunden kontakt med Johan.

Till projektets fördel hade Tanesco (Tanzanias statliga elbolag) vid denna tidpunkt precis installerat elektricitet i Mvuleni. Detta möjliggjorde installation av elpump vilket skulle bli mycket mer miljövänligt än det dieseldrivna alternativet.

Den 14 februari 2004 kom Johan till Tanzania tillsammans med en kollega. De har båda en bred erfarenhet inom vattenprojekt och ett företag bakom sig, The Water Harvesting Co. Nu tog saker verkligen fart. Möten med parlamentsledamöter och distriktets vatteningenjör samt ett möte med byns invånare anordnades och Johan och hans kollega fick se borrhålet och byn.

  

I väntan på nästa resa

Detaljprojekteringen kring Mvuleni Water Project blev klar under slutet av juli 2004 och installationen kunde i princip ha påbörjats så fort som tillräckliga medel samlats in. Under början av maj 2005 bidrog E.ON med en transformator som skickades till Tanzania med PMU senare under året.

Tredje resan till Tanzania

Jag reste tillbaka till Tanzania den 12 maj 2005 och använde min tid där för att bland annat hitta leverantör av rör, korrigerade uppgifterna om byn samt höll förberedande möten med invånarna i byn och vattenkontoret.

Kennedy på besök i Sverige

Under Kennedys besök i Sverige under oktober 2005 togs en rad viktiga beslut under ett möte där jag, Kennedy, Johan och Gunnel var närvarande. Det beslutades bland annat att projektet skulle delas in i två etapper där den första etappen gick ut på att förse 15 tappställen med rinnande vatten med hjälp av en elektrisk pump som Johan stod för och transformatorn skänkt från E.ON.

Fjärde resan till Tanzania

Den 11 januari 2006 reste jag tillbaka till Tanzania igen. Jag betalade Simba Plastics för rör och kopplingar. Pumpen från The Water Harvesting Co. kom fram i tid och löstes ut från Kilimanjaro airport. Staffan, Nils-Evert och Johan från The Water Harvesting Co. reste till Tanzania för att på plats assistera vid installationen i Mvuleni under slutet av mars och början av april.

Händelseförloppet 2006:

 • Den 21 mars anlände Johan von Garrelts från Sverige
 • Den 22 mars kom den första transporten med rör
 • Den 23 mars påbörjades grävning i byn Mvuleni
 • Den 29 mars betalades simtankarna och rören för ställningarna hämtades
 • Den 30 mars slutfördes grävning av 90mm-sträckan samt läggning av 90mm rör
 • Den 31 mars påbörjades grävning av 63mm
 • Den 10 april slutfördes läggning av rör mellan punkt 1-4
 • Den 11 april påbörjades grävningen av sträckan mellan punkt 4-12
 • Den 14 april var hela sträckan 1-12 klar samt 2 extra tappställen
 • Den 14 maj fick vi klartecken från Tanesco att de kommer ansluta pumpen
 • Den 15 maj meddelade Simba att simtankarna anländer inom 2 veckor
 • Den 16 maj reparerades handpumpen så den åter var i bruk
 • Den 1-5 juni monterades alla 20 vattentorn
 • Den 6 juni kom de första 9 simtankarna
 • Den 14 juni kopplades den första simtanken in
 • Den 15-16 juni kopplades tank 2-9 in

Sponsorerna för projektets första fas

Water Harvesting Co, Danderyds Gymnasium, Danderyds Fösamling, Laurentii församling, E.ON, Rotary, Gunnel Lindgren, Linus Dunkers, Johan von Garrelts, Berit Nordmark, Bo Hall, Martin & Ida Löndahl, Peder Wallenberg, Lions samt flera andra som valt att vara anonyma.

Det oväntade beskedet

Tanesco fick enorma problem under slutet av 2006 och kunde inte hålla sin del av löftet om att koppla in transformatorn från E.ON till elnätet. Jag fick tänka om och påbörjade 2006 ett nytt projekt för att förse byn med solpaneler och solcellsdrivna pumpar istället.

Rotary spelar en nyckelroll i slutförandet av projektet

Jag blev antagen som Rotarian i Stockholm-Skärholmen Rotaryklubb 2006 och gick därför som gästande rotarian på Moshi Rotaryklubbs möten under min vistelse i Tanzania 2006. Ett samarbete inleddes under denna tid mellan Moshi Rotaryklubb och Stockholm-Skärholmen Rotaryklubb vilket resulterade i ett Matching Grant projekt med mig som projektledare. Projektet bestod i att installera solcellsdrivna pumpar i Mvuleni. En projektbeskrivning med budget skickades tillsammans med ansökan till Rotary International och godkändes under början av 2007.

I maj 2007 hade tillräckligt med pengar samlats in från olika sponsorer för egeninsatsen i Matching Grant projektet. Pengarna skickades till Rotary Foundation som i augusti 2007 betalade ut pengarna som budgeterats för i ansökan.

Händelseförloppet 2007

 • I mars godkändes ansökan om Matching Grants
 • I maj hade tillräckligt med pengar samlats in
 • I augusti betalades fakturan för solpaneler och pumpar
 • I oktober byggdes stängsel runt borrhålet samt en grind
 • I november anlände och installerades de sista 11 vattentankarna
 • I november byggdes vaktens hus
 • I november rensades borrhålet och vattnet testades

   
Den 15 november 2007 anlände de sista 11 vattentankarna till byn.

 
Vaktens hus, stängslet och grinden, november 2007.

 
Så här ser ett enkelt tappställe ut, ett litet “torn” med vattentank och tapp undertill.

Projektets slutförande 2008

I januari 2008 installerades två pumpar på vardera 1,8 kW effekt i borrhålet. Dessa är specialbyggda för att drivas av solenergi från de 32 solpaneler med en total yta av nästan 30 kvadratmeter. Företaget som försett byn med denna utrustning heter Lorentz och är ett tyskt företag. De har en underleverantör i Kenya som heter Center for Alternative Technologies som ansvarade för installationen i byn.

 
Här ser man skelettet till en av dessa ställningar som byggdes den 11 januari 2008.

 
Här ser man de båda rören sticka upp ur borrhålet. 20-30 meter ner sitter pumparna.

Redan den 12 januari kunde de arbetande svalka sig i rent vatten från borrhålet.

 
Här ser man motorn som vrider solpanelerna i rätt riktning.

 
Vaktens tappställe monterades också.

 
15 januari 2008, nu börjar det se klart ut.


17 januari 2008


Medlemmar från Moshi Rotaryklubb besöker Mvuleni den 17 januari 2008.

 

Den 22 januari 2008 rengjordes samtliga tankar och sedan kunde systemet tas i bruk.

Händelseförloppet 2008

 • I januari installerades pumpar och solpaneler
 • I januari funktionstestades systemet och vatten pumpades för första gången
 • I januari reparerades läckage och systemet kompletterades med en tank till
 • I januari rengjordes alla tankar och rören spolades med klorin
 • I januari byggdes toaletten till vaktens hus
 • I januari tillsattes en vakt på heltid som ska bo i det nybyggda huset vid borrhålet
 • I januari påbörjades arbetet med att registrera Mvuleni Water Authority
 • I januari besökte medlemmar från Moshi Rotaryklubb Mvuleni
 • I september överlämnades projektet och ansvaret till Mvuleni Water Authority

Stölden 2009

Den 16 september 2009, när systemet varit i drift i cirka 1,5 år och Mvuleni Water Authority haft ansvaret för underhåll och säkerhet för systemet i ett drygt år, bestals byn på 23 av de 32 solpanelerna. De resterande 9 solpanelerna låstes in och en polisutredning inleddes omedelbart. Vakten, de närmsta grannarna och några misstänkta bybor kallades till förhör och deras hem genomsöktes i jakten på de stulna solpanelerna. Det framkom att byns ledning och Mvuleni Water Authority hade misskött sin uppgift kring säkerheten. Tre olika vakter hade anställts under året och den vakt som skulle ha vaktat solpanelerna natten då de stals var inte på plats. De närmsta grannarna hade också varnat byns ledning och Mvuleni Water Authority att vakten inte alltid var på plats och alltså misskötte sitt jobb. Varför ingen åtgärd då vidtagits vet vi inte. Polisundersökningen lades ner efter en kort tid och vissa indikationer fanns att politiker var inblandade i stölden.

Nya solpaneler på plats 2013

Under resan sommaren 2013 besöktes byn tillsammans med en representant från Center for Alternative Technologies (firman som utförde installationen av solpaneler och pumpar 2008). Cirka 30 solpaneler är idag monterade och en vakt finns på plats dygnet runt. Den Lutheranska kyrkan i byn har åtagit sig ansvaret att driva projektet vidare och ansvara för systemets säkerhet och underhåll.

Systemet i drift igen 2014?

Vi har valt att inte starta upp något nytt projekt i Mvuleni de senaste åren utan istället låtit byborna själva lösa problemet med de stulna solpanelerna. Nu när cirka 30 solpaneler är monterade och redo att användas återstår bara reparation av systemet vilket har uppskattats till cirka 30 000 kronor.

Om ni är intresserade av att hjälpa oss att få igång systemet igen efter nästan fem års driftstopp så får ni gärna höra av er till mig, Linus Dunkers, via e-post linus@tanzaniaprojektet.se.

Dokument och länkar

Broschyr med information (PDF)
Karta över Mvuleni -etapp 1 (PDF)
Projektavhandlingen från 2003 (PDF)
Ansökan om hjälp (solpaneler) (PDF)
Solpanel för belysning (faktura) (PDF)
Priskalkyl för del 1 av projektet (PDF)
Projektrapport från Juli 2006 (PDF)
Ansökan till Rotary International (PDF)
Solpanel för belysning (kvitto) (PDF)

Foton: Linus Dunkers och Maria Ersblad