Tuleeni Orphans Home

Tuleeni – en framgångssaga

Barnen på Tuleeni

I utkanten av Moshi kan man finna texten ”WELCOME TULEENI” skrivet på en stor, röd grind. Tuleeni betyder ”care for us” på swahili och är namnet på det barnhem där 40 barn i åldrarna 3-18 år bor.

Tanzaniaprojektet samordnade under en längre tid (2007-2013) sponsorer här i Sverige som stöttade barnhemmet. För dessa bidrag så köptes mat, tvättmedel, medicin och annat som överlämnades till Tuleeni.

Barnhemmet Tuleeni var under många år den största mottagaren av volontärer från Tanzaniaprojektet. Idag har Tuleeni stöd med både volontärer och ekonomiska bidrag från flera andra nätverk och vi har därför valt att fokusera på andra barnhem.

Kort om Tuleeni

Flaria Faraji, mer känd som Mama Faraji, är grundaren till barnhemmet och brinner för arbetet med sina barn. Hon är lärarinna och när hon inte befinner sig på Tuleeni undervisar hon på en skola i närheten. Tack vare detta kan flera av de yngre barnen gå i denna skola då ledningen har valt att ha överseende när det kommer till kostnader för Tuleenibarnen. Utöver den ordinarie personalen finns det periodvis även volontärer som åker till Tanzania för att göra en insats på barnhemmet. Idag hyr Tuleeni en byggnad som bland annat består av sovrum, kök, ett litet klassrum och två rum som fungerar som stall för deras get, ko och höns.

Vill du fortsätta stödja/sponsra Tuleeni? Kontakta då Faraji Foundation som jobbar för att bygga ett nytt hem till Mama Faraji och barnen. Tanzaniaprojektet koordinerar inte längre insamlingar/bidrag till Tuleeni.

Mama Faraji Leverans av mat till Tuleeni

Foton: Linus Dunkers och Jessica Hultgren