Rosmins barnhem

Första barnhemmet vi sponsrade

rosmins barnhem

Tanzaniaprojektet inledde 2006 ett samarbete med Rosmin Njao som tillsammans med sin fru drev ett litet barnhem för 25 barn i åldrarna 3-12 år. Rosmin hyrde ett litet hus med två små rum för de totalt 25 barn som var beroende av hjälpen från honom och hans fru. De betalade hyra varje månad för huset och försökte även bistå med mat och medicin. Rosmin arbetade också med att slutföra det hem som byggdes för barnen och hans familj. Tack vare stöd från svenska sponsorer och månadsgivare påskyndades bygget och boendet kunde förbättras.

Samarbetet med Rosmin avslutades under slutet av 2006 då Tanzaniaprojektet inledde ett samarbete med Tuleeni Orphans Home.

Sommaren 2010 besökte vi Rosmins barnhem igen som då hade utvidgats och är numera en mindre by med både barn och äldre som kommer ifrån svåra förhållanden. Vi håller fortfarande kontakten med Rosmin och försöker hjälpa honom och hans fru med deras projekt.

Ett stort tack till alla som hjälpt till!

Linus och rosmin
Linus Dunkers tillsammans med Rosmin Njao

Foton: Jessica Hultgren & Linus Dunkers