Insamlingar och transporter

När våra gamla saker
blir till nytta för andra

Tanzaniaprojektet har regelbundet sedan 2003 samlat in och samordnat transporter till Tanzania. Vi har bland annat skickat ner mer än 500 datorer, skärmar och annan teknisk utrustning.

Vår policy kring insamlingar är att bara ta emot och skicka sådant som i Tanzania har ett värde över 3000 kronor per kubikmeter. Det är nämligen det ungefärliga pris vi betalar för transporterna. Vi är oerhört tacksamma för era bidrag!

transport transport

transport
Foton: Linus Dunkers

PMU
Transporterna till Tanzania genomförs i samarbete med PMU.

Några av de som bidragit till insamlingarna listas nedan. Tack för era bidrag!