Children of Destiny

En akut insamling för barnhemmets överlevnad

children of destiny

Den 22 januari 2014 påbörjade vi på Tanzaniaprojektet en akut insamling av pengar till barnhemmet Children of Destiny i Moshi.

Bakgrunden var att barnhemmet hyr den mark och de hus där deras verksamhet drivs idag och att deras tidigare sponsorer hade dragit sig ur samarbetet. Helt plötsligt fick föreståndaren krav på sig att betala hela hyran för 2014 i förskott, annars skulle de alla, 26 barn i åldrarna 6-16 år, bli utkastade och inte ha någonstans att ta vägen. Vi lyckades skjuta upp betalningen till den 31 januari och påbörjade vår insamling.

På cirka en vecka hade vi lyckats få ihop 42 892 kronor vilket med marginal täckte årshyran på 8,4 miljoner tanzaniska shilling (cirka 34 000 kronor). Överskottet gick till Children of Destinys verksamhet och deras pågående projekt. Totalt hjälpte över 70 personer och föreningar till att rädda barnhemmet.

children of destiny
Foton: Emma Wahlberg

Vi vill rikta ett enormt stort tack till alla som bidragit till Children of Destinys överlevnad! Tack vare er får dessa barn fortsätta sina liv i en trygg och kärleksfull miljö.