Agape Learning Center

Att utrusta en skola med datorer

agape learning center
Foto: Linus Dunkers

Agape Learning Center grundades av Kennedy Kisanga med stöd från bland annat Danderyds församlings Moshigrupp. Idén väcktes hos Kennedy redan före millennieskiftet och byggnaden stod klar att börja användas några år senare. Skolan ligger i det fattiga marknadsområdet Kiboroloni strax utanför Moshi.

Tanzaniaprojektets del av detta projekt var att utrusta hela skolan med datorer och annan teknisk utrustning. Skolan har ett klassrum för datorundervisning, ett för vanlig undervisning, ett för förskola och två separata rum för Internetcafé. Skolan har också ett rum för sekreterartjänster och en reception samt toaletter, ett litet kök och förrådsutrymmen. Datorklassrummet fick cirka 25 datorer för undervisning och internetcaféet cirka 10 datorer. Skolan fick också datorer till receptionen och några bättre datorer som används för foto- och filmredigering.

Förskolan startades under januari 2004. Skolan var helt färdigbyggd under februari samma år och Internet installerades den 9 mars.

Klassrum för datorundervisning

Detta klassrum är utrustat med cirka 25 datorer för att erbjuda datorkurser. Klassrummet utrustades även med en datorprojektor samt AC för att ge en behaglig miljö för undervisning. Klassrummet används för grundläggande kurser i Windows och Office såväl som mer avancerade kurser i databashantering, programmering, nätverksteknik och felsökning av maskinvara.

Sedan klassrummet togs i drift 2004 har vi bytt ut alla datorer vid två tillfällen och idag är det enbart plattskärmar som används vilket sparar el, bildar inte lika mycket värme och är tåligare.

Ett kostnadsfritt seminarium för lärare på secondary schools har arrangerats. Kvällskurser har arrangerats vid efterfrågan och har möjliggjort utbildning av samtliga anställda hos ett närliggande företag. Datorutbildning har också ingått som en av delarna vid seminarierna “Training for future”.

Ordinarie klassrum

Detta klassrum används för utbildning i bland annat engelska och matematik. Klassrummet används också under seminarier och andra kurser och kan hyras för andra aktiviteter. När skolorna stänger för lov kommer det många elever som vill passa på att läsa upp olika ämnen. Då startar ett flertal kurser på Agape som hålls i detta klassrum. Utbildning sker på flera olika nivåer, allt från primary school till vuxenutbildning. Agape Learning Center samarbetar med den ideella föreningen Partnership in Learning. De anordnar seminarium för kvinnor inom entreprenörskap, arvs- och familjerätt m.m. med målet kvinnors och mäns lika levnadsvillkor och värde i samhället.

agape klassrum
Foto: Linus Dunkers

Förskola

Förskolan på Agape Learning Center är en så kallad English medium Montessori Kindergarten. Undervisningen sker alltså till stor del på engelska med en utbildad Montessorilärare. Förskolan har också utbildning för blivande Montessorilärare som gör sin praktik på Agape.

Priserna är förhållandevis låga och många barn har fått hjälp från sponsorer i Sverige att få gå på förskolan. Användande av pinne och annan bestraffning tillåts inte på Agape.

Internetcafé

En separat del av skolan med egen ingång används som Internetcafé. Även tjänster som kopiering, spiralbindning, laminering, renskrivning, videoredigering, fotoredigering och försäljning av datorprodukter erbjuds. Idag drivs Agape Internet av Tanzaniaprojektets Elihaika Moshi.

agape internet cafeFoto: Elihaika Moshi