Home

  • Engelskastugorna
    Upp till 85% av eleverna i secondary schools i Tanzania blir underkända på grund av bristande engelskakunskaper. I juli 2014 startade vi upp den första Engelskastugan.

  • Bärarna & Berget - dokumentärfilmen
    Nu har vi äntligen publicerat dokumentärfilmen Bärarna & Berget som spelades in på Kilimanjaro och dess omgivningar i samarbete med INUG Linköping.